HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SASHIMI CARPACCIO E TARTARA

21.TARTARA SALMONE

DATA:Fri-Jan-2021 06:44:58 STATISTICHE:

21.TARTARA SALMONE

SALMONE,SESAMO,SALSA TARTA

10€

1-21012206460CJ.JPG

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165