HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SASHIMI CARPACCIO E TARTARA

22.TARTARA BRANZINO

DATA:Fri-Jan-2021 06:41:30 STATISTICHE:

22.TARTARA BRANZINO

BRANZINO,SESAMO,SALSA TARTA 

10€

1-210122064356320.JPG

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165