HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SUSHI MISTO E CIRASHI

121.CIRASHI MISTO

DATA:Mon-Jan-2021 02:01:15 STATISTICHE:

121.CIRASHI MISTO

RISO,SALMONE,BRANZINO,TONNO,TOBICO

13€

1-2101250202231O.JPG

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165