HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SASHIMI CARPACCIO E TARTARA

2.SASHIMI BRANZINO

DATA:Sat-Jan-2021 02:12:32 STATISTICHE:

2.SASHIMI BRANZINO

6 PZ BRANZINO

8€

1-210123021330348.JPG

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165