HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SASHIMI CARPACCIO E TARTARA

8.SASHIMI CAPESANTE

DATA:Sat-Jan-2021 01:55:39 STATISTICHE:

8.SASHIMI  CAPESANTE

3 PZ CAPESANTE 

6€

1-210123015643V2.JPG

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165