HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SASHIMI CARPACCIO E TARTARA

11.CARPACCIO SALMONE

DATA:Fri-Jan-2021 22:19:31 STATISTICHE:

11.CARPACCIO SALMONE

8 PZ SALMONE,SESAMO,SALSA  PONZO

9€

1-210122222056392.JPG

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165