HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SASHIMI CARPACCIO E TARTARA

12.CARPACCIO BRANZINO

DATA:Fri-Jan-2021 22:11:25 STATISTICHE:

12.CARPACCIO BRANZINO

8 PZ BRANZINO,SESAMO,SALSA  PONZO

9€

1-210122221355618.jpeg

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165