HOME MENU SUSHI E CUCINA TAKE AWAY CONTATTI

SUSHI MISTO E CIRASHI

123.CIRASHI SALMONE

DATA:Mon-Jan-2021 01:39:14 STATISTICHE:

123.CIRASHI SALMONE

RISO,SALMONE,TOBICO

12€

1-21012501562GK.JPG

MIU SUSHI TREVIGLIO  FORZA SRL P.IVA:04219420165